vigtig information til brugere af bådene på Tissø

Du skal efter fiskeri på Tissø klikke ind på nedenstående link og udfylde en rapport i Fangstjournalen.

Dette tiltag ville nu og i fremtiden hjælpe os foreninger til at kunne overvåge fiskebestandene overfor blandt andet erhversfiskeri m.m.

De Indsaendte data vil kun blive brugt af DTU Aqua til videre rådgivning. Lodsejeren for derfor ingen glæde af de fangster vi indrapportere.

De nyeste retningslinjer fra DTU er følgende 

Sandart: Er fredet året rundt og må derfor ikke hjemtages overhovedet, bestanden er meget lille og skal beskyttes. Alle fisk skal genudsættes

Aborre: alle fisk over 35cm skal genudsættes.

Gedder: alle gedder over 80cm skal genudsættes https://1drv.ms/w/c/af9a941c072d5190/EZj3go2oxbRLvOdF_ypPFowB8IBcBBTOzb55r03W1TkVlg