Velkommen til Høng Sportsfiskerforening

Kommende begivenheder image
Søndag den 4. august til onsdag den 7. august - 2 dags tur til Det Gule Rev.(K)

Afgang fra klubhuset søndag kl. 12:00 - hjemkomst onsdag kl.? Pris 3500kr - som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen-middagsmad, fryser og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
Der præmier til de 2 største(Max en præmie pr. Deltager)
Betaling SU 31. maj til kontonummer reg 0537 konto 0001003127
Turleder Ole Ganderup. Tlf. 20285226


Søndag den 11. august makreltur med Arresø fra Helsingør(KAP)

Afgang fra klubben kl. 5:00(i egne biler), hjemkomst igen ca. kl. 14:00(sejltid fra kl. ​7-12).
Det anbefales at medefiske med sild og smelt. Der fiskes fra opankret båd, med chummaskine som laver et duftspor til makrellerne. Pris 500kr pr. person som dækker præmier til de største makreller(kun en pr. person) HSF har 6 pladser og Gørlev Sportsfiskerforening har 4 pladser.
Turleder Ole Ganderup. Tlf. 20285226


Søndag den 18. August – Medekonkurrence (KAP) 

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund. Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 125 kr. Tilmelding senest den 14/8.
Turleder Martin Thunø tlf.: 52504409


Lørdag d. 24. august kl. 12:00 – 40-års jubilæum.

Høng Sportsfiskerforening inviterer til 40-års jubilæum for vores klubhus og vil i den anledning servere helstegt pattegris med broccolisalat, flødekartofler og brød.
Tilmelding nødvendig. Pris 150 kr. Der vil blive serveret øl og snaps til en genstandspris på 10 kr. Tag gerne kone eller kæreste med.
MAX 30 deltagere.
Tilmelding: Martin H. Thunø tlf.: 52504409


Fredag den 13. til søndag den 15. September - Gørlev heste og kræmmermarked   

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf.: 2028 5226  


Søndag den 22. September sildetur med Arresø fra Helsingør (KAP)

Sildetur fra Herlsingør havn, sejltid 07:00 – 12:00. Pris 370 kr. eks. Kørsel. Vi har hele båden sammen med Gørlev. Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca. kl. 14.00. Præmie til den med størst samlet vægt på 5 sild. 
Turleder: Ole Ganderup tlf.:2028 5226  


Fredag den 27. September – Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19:00 

Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere dem med fedtemadder og en snaps. Der bliver også mulighed for en ostemad bag efter. Pris 100,-kr. Tag gerne kone, kæreste eller venner med. Tilmelding senest 25/9. Ole Ganderup tlf.:2028 5226


Lørdag – søndag den 28.-29. september - Junior og senior ferskvands konkurrence (AP)

Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, men det er gedden, som giver artspoint. Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 06:00 til søndag kl. 18:00. Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 06:30 – 12:00 eller 12:00 – 17:30, det er valgfrit hvilken dag. Ved tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene. Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningsvande, skal du hente dagkort. Pris senior 100 kr. Junior 25 kr. Tilmelding senest d. 25. september.
Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226


Søndag d. 13. oktober – By match fladfisk (KAP)

Fladfisketur med M/S Hanne fra Onsevig. Dysten står mellem Høng og Gørlev. Hver forening har 6 pladser, der trækkes lod om pladserne kl. 07:30 ved båden. Fisketid 08:00 – 15:00. Afgang fra Høng kl. 05:00. Hjemkomst ca. kl. 18:00. Pris 350 kr. + kørsel. Husk børsteorm eller sandorm.Præmie til største fladfisk og til den fisker med højeste samlede vægt i fladfisk. Rødspætten giver arts point til årskonkurrencen. Tilmelding senest d. 9. oktober.
Turleder: Ole Ganderup tlf.: 20285226

Onsdag den 16. oktober kl. 21.00 slutter specimen konkurrencen og derefter, kan ikke indvejes fisk til konkurrencen.  


Søndag d. 20. oktober – Ørreddag. (KAP)

Der må fiskes overalt fra vores kyster. Der mødes i klubben kl. 06:00 hvor der evt. kan aftales fælles fiskested hvis folk vil fiske flere sammen. Indvejning i klubhuset søndag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. Der vil være præmie til de 3 største havørreder. Mindstemål: 40 cm. Indskud senior kr. 100. Junior kr. 25. Tilmelding til turlederen senest onsdag d. 16. oktober.
Turleder: Ronnie Novakovic tlf.: 50522293

Onssdag den 23. oktober kl. 19.00 præmieoverrækkelse i  specimen konkurrencen 2024. 

Søndag 3. November – Parfisketur (AP) 

Start kl. 00:00. Indvejning i klubhuset kl. 14:00. Der må fiskes efter ørreder (40 cm) torsk (40 cm) og fladfisk (27 cm) Point: ørred 10, fladfisk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
Der må max indvejes 5 fisk pr deltager. Indskud senior 100 kr. junior 25 kr.
Turleder Ronni Novakovic tlf.: 50542293


Lørdag den 9. november   kl. 12,00, Lørdags frokost i klubhuset   

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er 100 kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. Tilmelding senest 6. November til Ole Ganderup 20285226 oleganderup@privat.dk


Søndag den 24. November – Molekonkurrence efter fladfisk (KAP) 

Fælles fiskeplads – afgøres på dagen. Afgang fra klubhuset kl. 07:00. Indvejning på fiskepladsen kl. 14:00. der kan max indvejes 5 fisk pr deltager og største samlet vægt vinder.
Indskud senior 100 kr. junior 25 kr. Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden.
Turleder: Martin Thunø tlf.: 52504409


Søndag den 1. December – Kystkonkurrence efter fladfisk(KAP) 
Fang en fisk og vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 06:30. indvejning i klubhuset kl. 14:00.
Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset. Der fiskes om 3x1 and med rødvin. Vinder erden, med største samlede vægt i fladfisk.
Der kan ikke indvejes ørreder i fredningstiden. Tilmelding til turlederen senest 27 November.
Indskud seniorer Kr. 100,00 juniorer Kr. 25,00.
Turleder: Märtin H. Thunø Tlf.: 52504409


Onsdag den 4. December – juleafslutning i klubhuset. Kl 19:00 

Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. Tag gerne familie og venner med til en hyggelig aften.


Fredag den 6. December – julefrokost i klubhuset. Kl. 19:00 

Vi hygger os med lidt god mad og hvad dertil hører. Pris 125 kr. I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps. Tilmelding senest 4. december. MAX 25 deltager.
Tilmelding til Ole Ganderup tlf. 2028 5226GODT NYTÅR

Onsdag den 8. Januar – valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19:00

Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter.
Dem der har pokaler stående, må meget gerne afleverer dem, den aften.
Sidste tilmelding til pighvarturen i maj.


Søndag den12. Januar – Aborretur til St. Vejle Å (KAP) 

Afgang fra klubhuset kl. 7:00 hjemkomst kl. 15:00. Dagkort og præmie, senior 125 kr. junior 25 kr. Plus kørsel i egen bil. Max. 1 krog på linen, medefiskeri kan anbefales. Alle fisk SKAL genudsættes, så der er flyvende indvejning hos turlederen. Tilmelding senest 8. januar.
Hvis turen bliver aflyst pga. is eller andet, vil der blive en erstatnings tur den 2. Februar.
Turleder: Martin H. Thunø tlf.: 52504409


Fredag den 31. Januar – Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19:00 i klubhuset. 

Dagsorden iflg. Loven. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 23. januar 2025.
Pokaler for største tilmeldt fisk fanget i 2024 vil blive uddelt samme aften.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”


Lørdag den 8. Februar – Lørdags frokost i klubhuset

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er 100 kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. Tilmelding senest 6. Februar til
Ole Ganderup 20285226 oleganderup@privat.dk

Onsdag den 12. Februar – Bowlingaften 

Vi køre til Slagelse, hvor vi bowler et par timer. Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler. Turleder: Lars Kolding tlf:41661245
Tissø

HSF har siden 1952 kunne bedrive Sportsfiskeri på Tissø. Foreningen har 3 både på søen som hedder hhv. “Skallen”, “Sandarten” og “Aborren”. Man fisker typisk efter aborre og gedder på Tissø, dog kan man være heldig at støde på en sandart fra tid til anden. Vi henstiller til at alle aborre op til 1 kg genudsættes, samt at gedder over 80cm ligeledes genudsættes. Dette for at opretholde en sund bestand af større fisk i søn. Man er naturligvis velkommen til at hjemtage de mindre aborre og gedder. Foreningen stiller benzinmotorer til rådighed samt det øvrige udstyr om nødvendigt, dette udstyr(minus motor) findes i bådkassen ved Tissø roklub. På bådkassen findes ligeledes et kort over søen med diverse restriktioner, dette bedes læsses inden sejlads. Sejlads på Tissø Ingen færdsel lang bredden af søen er tilladt, idet dette er privat grund rundt om søen, kun ved roklubben må man færdes, desuden skal en afstand på 100m holdes til bredden, ved fuglenøerne(sydenden, Sæby kirke) er afstanden op til 300m. Alle både kan bookes via telefon på 40263429 hos Per Andersen Efter endt fiskeri på søen SKAL der skrives fangstrapport til enten Per(der hvor man bookede båden) eller via Fangstjournalen. Klik på linket herunder for at indrapportere din fangst, der skal også indrapporteres selvom du ikke har fanget noget. Dette tiltag skal sikre os på sigt et bedre kendskab til søen og dens fiskebestande, på forhånd tak. https://fangstjournalen.dtu.dk/

LÆS MERE

Mosen Landagergård

Klubben tilbyder lystfiskeri i Landagergårds mose. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses. Landagergård mosen ligger i kulby på adressen kulbyvej 31, 4270 Høng. Man foresætter op langs indkørslen og holder til venstre indtil man holder på en grusparkering. Nedenfor ligger mosen og det den først beliggende mose der må fiskes i. Mosen rummer gedde, aborre, skaller og ål. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses.

Båd på Reersø

Hvis du er til frisk luft og åben hav, tilbyder foreningen også lån af jollen “Sandormen” på Reersø. Jollen er 15 fods jolle og ligger for svaj bag det gamle ishus på Reersø havn. Alt udstyr befinder sig i klubhuset i Høng, hvorfra det kan afhentes inden afgang. Fiskeriet foregår primært imellem Reersø og Musholm, der kan fanges diverse fladfisk, hornfisk og makrel om sommeren.

vigtig information til brugere af bådene på Tissø

Du skal efter fiskeri på Tissø klikke ind på nedenstående link og udfylde en rapport i Fangstjournalen.

Dette tiltag ville nu og i fremtiden hjælpe os foreninger til at kunne overvåge fiskebestandene overfor blandt andet erhversfiskeri m.m.

De Indsaendte data vil kun blive brugt af DTU Aqua til videre rådgivning. Lodsejeren for derfor ingen glæde af de fangster vi indrapportere.

De nyeste retningslinjer fra DTU er følgende 

Sandart: Er fredet året rundt og må derfor ikke hjemtages overhovedet, bestanden er meget lille og skal beskyttes. Alle fisk skal genudsættes

Aborre: alle fisk over 35cm skal genudsættes.

Gedder: alle gedder over 80cm skal genudsættes https://1drv.ms/w/c/af9a941c072d5190/EZj3go2oxbRLvOdF_ypPFowB8IBcBBTOzb55r03W1TkVlg

Priser på medlemsskab  imagePriser på medlemsskab  image
Der findes flere forskellige medlemskaber af Høng Sportsfiskerforening, herunder kan du se de forskellige valgmuligheder.
Alle medlemskaber gælder for en sæson/et år af gangen. Medlemsskabet fornyes typisk pr. 31/1.

Husk! udover kontingent, skal der også tilkøbes årskort, for at kunne fiske/bruge foreningens fiskevande/faciliteter. 

Seniormedlemsskab: 400kr

senior + DSF(Danmarks Sportsfiskerforbund) medlemsskab: 850kr

juniormedlemsskab: 200kr

junior + DSF(over 7år under 18år): 200kr

junior ungdom HSF + DSF(over 18år under 26år): 700kr

pensionist/efterlønner HSF: 200kr

pensionist/efterlønner HSF/DSF: 650kr

familiemedlemssskab HSF: 600kr

familie pensionist/efterløn HSF: 300kr

familie HSF + DSF: 1165kr

Priser på Årskort
#1 Tissø: 350kr

#2 Mosen(Landagergård): 50kr

kort #1 + #2 samlet: 380kr

# 3 båd på kysten: 105kr

Alle kort samlet #1 + #2 + #3: 455kr


Turreferater image
her på siden vil referater fra sæsonen 2024 arrangementer fremgå.
klik på det blå link og et nyt vindue med referatet vil åbne. God fornøjelse.

Generalforsamlingen 2024, formandens beretning:
https://docs.google.com/document/d/1SQDFfco9kchI4zbp6oMq_s3hd_9fC8GV/edit?usp=sharing&ouid=106014588607305908706&rtpof=true&sd=true

Beretning fra vandplejeudvalget 2023
https://docs.google.com/document/d/1mN7Xj_Mqnued7dmMT-66s-Q0vFhSZ_Ok/edit?usp=sharing&ouid=106014588607305908706&rtpof=true&sd=true

referat fra Tommys cup 24 kan læsses herunder, klik på linket.
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9lmURaahNtLDLsz_Y?e=tPhqZ7

Referat fra UFV den gyldne kejs kan læsses herunder, klik på linket.
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9lxornD_IJDLmI9Wr?e=Pi8D9i

Referatet fra årets pighvartur kan læsses herunder:
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9l2b4Rri4ro_qB7X5?e=HqZYyi

Referatet fra året venskabsdyst med GSF kan læsses herunder:
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9mAzmRlxgElq_ppMU?e=p8EY70 

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til Høng Sportsfiskerforening
og samtidig opfordre besøgende til at skrive en email, hvis du/i har RIS/ROS
til vores arbejde med at skabe Danmarks bedste fiskeforening.


Formand: Martin Thunø martinthunoe90@gmail.com tlf. 52504409
Kasser: Per Andersen  persmed@post6.tele.dk  Tlf. 40263429
Bestyrelsesmedlem: Lars Kolding hongkort@hotmail.com Tlf. 41661245
Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Christiansen hr.stenager@gmail.com Tlf. 28187888
Bestyrelsesmedlem: Jan Wellendorf  janwellendorff@hotmail.dk  Tlf. 22172637
Bestyrelsesmedlem: Dennis Justesen  dennis84.justesen@gmail.com Tlf. 30519681
Bestyrelsesmedlem: Ronni Novakovic novo31@live.dk

Foreningens love og regelsæt kan læses via linket herunder:

https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9l2qFFi4I8jTMZIYB?e=ntTWcf


  • Hovedgaden 37B, 4270 Høng, Danmark