Velkommen til Høng Sportsfiskerforening

Kommende begivenheder image

Lørdag den 25. maj – Lørdags frokost i klubhuset kl. 12:00

Dette er ikke den store forkromede frokost, blot et initiativ til lidt fælles social sammenkomst, over et par stykker rugbrød med lidt sild og hvad vi ellers finder på. Vi har sat et maksimum på 20 deltagere, så hvis du har lyst, skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig. Prisen er
100,- kr. og der kan købes øl/vand og snaps til 10 kr. pr. genstand. Tilmelding senest 8. Maj til:
Ole Ganderup 2028 5226 eller mail oleganderup@privat.dk

Mandag 20. Maj 2. Pinsedag - Gørlev Sportsfiskerforenings åbne hornfiskekonkurrence(A) 

Der må fiskes fra kl. 0:00. Indvejning ved Gørlevs klubhus på sportspladsen mellem kl. 14:30 og 15:00. Billetter kan købes i de lokale forretninger.

Fredag 31. Maj - Sidste frist.

Sidste frist for indbetaling af deltagergebyr for turen til “Det gule rev” 2024.

Lørdag den 1. juni – Venskabsdyst på Tissø – Gedde – aborre og sandart (AP) 

(Reservedag ved aflysning, lørdag den 15. juni.)
Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng, før afgang starter vi med morgenmad ved bådene. Turlederen indkøber morgenmad. Der må fiskes fra 07,30 – 14,00. Indvejning ved roklubben mellem 14,00 – 14,30. Hver forening kan indveje 10 fisk af hver art, gedderne skal veje minimum 2,5 kg. Gedde giver 6 point, sandart 8 point og aborre 30 point, alle pr påbegyndt 100 gr.
Der fiskes om venskabspokalen og den vindende forening, sørger for gravering, indskud: junior 25 kr. og senior 100 kr.
Turleder: Ole Ganderup


Lørdag - Søndag Den 8-9. Juni. Junior og senior ferskvands konkurrence(AP)

Der gives point for alle 3 arter, men det er gedden som giver artspoint. Der må fiskes i perioden fra kl. 05:00-12:00 eller fra 12:00-19:00.
indvejning i klubhuset eller ved søbredden Kl. 12:30 og 19:30. Man må kun fiske i en periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken perioden, du vælger at fiske i. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSF’s fiskevande, skal du indløse dagskort og skrive dig i bøgerne som vanligt.
Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til bådbestillingen.
pris inkl. Præmier: senior 75kr, junior 25kr. Turlederen fordeler bådene. Tilmeldingen senest d. 7/6.
turleder: Ole Ganderup tlf: 20285226

Onsdag den 5. Juni - turmøde kl. 19:00

De sidste informationer til havturen på det Gule Rev i uge 32.
Sidste frist for tilmelding er den 31. maj 2024.

Fredag den 5. til søndag den 7. Juli - Gørlev heste og kræmmermarked. 

Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. Arbejde består i at modtage penge for parkering, anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.


Søndag den 4. august til onsdag den 7. august - 2 dags tur til Det Gule Rev.(K)

Afgang fra klubhuset søndag kl. 12:00 - hjemkomst onsdag kl.? Pris 3500kr - som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen-middagsmad, fryser og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
Der præmier til de 2 største(Max en præmie pr. Deltager)
Betaling SU 31. maj til kontonummer reg 0537 konto 0001003127
Turleder Ole Ganderup. Tlf. 20285226


Søndag den 11. august makreltur med Arresø fra Helsingør(KAP)

Afgang fra klubben kl. 5:00(i egne biler), hjemkomst igen ca. kl. 16:00(sejltid fra kl. 8 -14)
Det anbefales at medefiske med sild og smelt. Der fiskes fra opankret båd, med chummaskine som laver et duftspor til makrellerne. Pris 500kr pr. person som dækker præmier til de største makreller(kun en pr. person) HSF har 6 pladser og Gørlev Sportsfiskerforening har 4 pladser.
Turleder Ole Ganderup. Tlf. 20285226

Tissø

HSF har siden 1952 kunne bedrive Sportsfiskeri på Tissø. Foreningen har 3 både på søen som hedder hhv. “Skallen”, “Sandarten” og “Aborren”. Man fisker typisk efter aborre og gedder på Tissø, dog kan man være heldig at støde på en sandart fra tid til anden. Vi henstiller til at alle aborre op til 1 kg genudsættes, samt at gedder over 80cm ligeledes genudsættes. Dette for at opretholde en sund bestand af større fisk i søn. Man er naturligvis velkommen til at hjemtage de mindre aborre og gedder. Foreningen stiller benzinmotorer til rådighed samt det øvrige udstyr om nødvendigt, dette udstyr(minus motor) findes i bådkassen ved Tissø roklub. På bådkassen findes ligeledes et kort over søen med diverse restriktioner, dette bedes læsses inden sejlads. Sejlads på Tissø Ingen færdsel lang bredden af søen er tilladt, idet dette er privat grund rundt om søen, kun ved roklubben må man færdes, desuden skal en afstand på 100m holdes til bredden, ved fuglenøerne(sydenden, Sæby kirke) er afstanden op til 300m. Alle både kan bookes via telefon på 40263429 hos Per Andersen Efter endt fiskeri på søen SKAL der skrives fangstrapport til enten Per(der hvor man bookede båden) eller via Fangstjournalen. Klik på linket herunder for at indrapportere din fangst, der skal også indrapporteres selvom du ikke har fanget noget. Dette tiltag skal sikre os på sigt et bedre kendskab til søen og dens fiskebestande, på forhånd tak. https://fangstjournalen.dtu.dk/

LÆS MERE

Mosen Landagergård

Klubben tilbyder lystfiskeri i Landagergårds mose. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses. Landagergård mosen ligger i kulby på adressen kulbyvej 31, 4270 Høng. Man foresætter op langs indkørslen og holder til venstre indtil man holder på en grusparkering. Nedenfor ligger mosen og det den først beliggende mose der må fiskes i. Mosen rummer gedde, aborre, skaller og ål. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses.

Båd på Reersø

Hvis du er til frisk luft og åben hav, tilbyder foreningen også lån af jollen “Sandormen” på Reersø. Jollen er 15 fods jolle og ligger for svaj bag det gamle ishus på Reersø havn. Alt udstyr befinder sig i klubhuset i Høng, hvorfra det kan afhentes inden afgang. Fiskeriet foregår primært imellem Reersø og Musholm, der kan fanges diverse fladfisk, hornfisk og makrel om sommeren.

vigtig information til brugere af bådene på Tissø

Du skal efter fiskeri på Tissø klikke ind på nedenstående link og udfylde en rapport i Fangstjournalen.

Dette tiltag ville nu og i fremtiden hjælpe os foreninger til at kunne overvåge fiskebestandene overfor blandt andet erhversfiskeri m.m.

De Indsaendte data vil kun blive brugt af DTU Aqua til videre rådgivning. Lodsejeren for derfor ingen glæde af de fangster vi indrapportere.

De nyeste retningslinjer fra DTU er følgende 

Sandart: Er fredet året rundt og må derfor ikke hjemtages overhovedet, bestanden er meget lille og skal beskyttes. Alle fisk skal genudsættes

Aborre: alle fisk over 35cm skal genudsættes.

Gedder: alle gedder over 80cm skal genudsættes https://1drv.ms/w/c/af9a941c072d5190/EZj3go2oxbRLvOdF_ypPFowB8IBcBBTOzb55r03W1TkVlg

Priser på medlemsskab  imagePriser på medlemsskab  image
Der findes flere forskellige medlemskaber af Høng Sportsfiskerforening, herunder kan du se de forskellige valgmuligheder.
Alle medlemskaber gælder for en sæson/et år af gangen. Medlemsskabet fornyes typisk pr. 31/1.

Husk! udover kontingent, skal der også tilkøbes årskort, for at kunne fiske/bruge foreningens fiskevande/faciliteter. 

Seniormedlemsskab: 400kr

senior + DSF(Danmarks Sportsfiskerforbund) medlemsskab: 850kr

juniormedlemsskab: 200kr

junior + DSF(over 7år under 18år): 200kr

junior ungdom HSF + DSF(over 18år under 26år): 700kr

pensionist/efterlønner HSF: 200kr

pensionist/efterlønner HSF/DSF: 650kr

familiemedlemssskab HSF: 600kr

familie pensionist/efterløn HSF: 300kr

familie HSF + DSF: 1165kr

Priser på Årskort
#1 Tissø: 350kr

#2 Mosen(Landagergård): 50kr

kort #1 + #2 samlet: 380kr

# 3 båd på kysten: 105kr

Alle kort samlet #1 + #2 + #3: 455kr


Turreferater image
her på siden vil referater fra sæsonen 2024 arrangementer fremgå.
klik på det blå link og et nyt vindue med referatet vil åbne. God fornøjelse.

Generalforsamlingen 2024, formandens beretning:
https://docs.google.com/document/d/1SQDFfco9kchI4zbp6oMq_s3hd_9fC8GV/edit?usp=sharing&ouid=106014588607305908706&rtpof=true&sd=true

Beretning fra vandplejeudvalget 2023
https://docs.google.com/document/d/1mN7Xj_Mqnued7dmMT-66s-Q0vFhSZ_Ok/edit?usp=sharing&ouid=106014588607305908706&rtpof=true&sd=true

referat fra Tommys cup 24 kan læsses herunder, klik på linket.
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9lmURaahNtLDLsz_Y?e=tPhqZ7

Referat fra UFV den gyldne kejs kan læsses herunder, klik på linket.
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9lxornD_IJDLmI9Wr?e=Pi8D9i

Referatet fra årets pighvartur kan læsses herunder:
https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9l2b4Rri4ro_qB7X5?e=HqZYyiBestyrelsen vil gerne byde velkommen til Høng Sportsfiskerforening
og samtidig opfordre besøgende til at skrive en email, hvis du/i har RIS/ROS
til vores arbejde med at skabe Danmarks bedste fiskeforening.


Formand: Martin Thunø martinthunoe90@gmail.com tlf. 52504409
Kasser: Per Andersen  persmed@post6.tele.dk  Tlf. 40263429
Bestyrelsesmedlem: Lars Kolding hongkort@hotmail.com Tlf. 41661245
Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Christiansen hr.stenager@gmail.com Tlf. 28187888
Bestyrelsesmedlem: Jan Wellendorf  janwellendorff@hotmail.dk  Tlf. 22172637
Bestyrelsesmedlem: Dennis Justesen  dennis84.justesen@gmail.com Tlf. 30519681
Bestyrelsesmedlem: Ronni Novakovic novo31@live.dk

Foreningens love og regelsæt kan læses via linket herunder:

https://1drv.ms/w/s!AheXXmiPohh9l2qFFi4I8jTMZIYB?e=ntTWcf


  • Hovedgaden 37B, 4270 Høng, Danmark