Tissø

HSF har siden 1952 kunne bedrive Sportsfiskeri på Tissø. Foreningen har 3 både på søen som hedder hhv. “Skallen”, “Sandarten” og “Aborren”. Man fisker typisk efter aborre og gedder på Tissø, dog kan man være heldig at støde på en sandart fra tid til anden. Vi henstiller til at alle aborre op til 1 kg genudsættes, samt at gedder over 80cm ligeledes genudsættes. Dette for at opretholde en sund bestand af større fisk i søn. Man er naturligvis velkommen til at hjemtage de mindre aborre og gedder. Foreningen stiller benzinmotorer til rådighed samt det øvrige udstyr om nødvendigt, dette udstyr(minus motor) findes i bådkassen ved Tissø roklub. På bådkassen findes ligeledes et kort over søen med diverse restriktioner, dette bedes læsses inden sejlads. Sejlads på Tissø Ingen færdsel lang bredden af søen er tilladt, idet dette er privat grund rundt om søen, kun ved roklubben må man færdes, desuden skal en afstand på 100m holdes til bredden, ved fuglenøerne(sydenden, Sæby kirke) er afstanden op til 300m. Alle både kan bookes via telefon på 40263429 hos Per Andersen Efter endt fiskeri på søen SKAL der skrives fangstrapport til enten Per(der hvor man bookede båden) eller via Fangstjournalen. Klik på linket herunder for at indrapportere din fangst, der skal også indrapporteres selvom du ikke har fanget noget. Dette tiltag skal sikre os på sigt et bedre kendskab til søen og dens fiskebestande, på forhånd tak. https://fangstjournalen.dtu.dk/

LÆS MERE

Mosen Landagergård

Klubben tilbyder lystfiskeri i Landagergårds mose. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses. Landagergård mosen ligger i kulby på adressen kulbyvej 31, 4270 Høng. Man foresætter op langs indkørslen og holder til venstre indtil man holder på en grusparkering. Nedenfor ligger mosen og det den først beliggende mose der må fiskes i. Mosen rummer gedde, aborre, skaller og ål. Husk at hente dagskort i HSF’s klubhus på Hovedgaden 37b, inden fiskeriet påbegyndes. På dagskortet kan yderligere info om fiskeri og regler læsses.

Båd på Reersø

Hvis du er til frisk luft og åben hav, tilbyder foreningen også lån af jollen “Sandormen” på Reersø. Jollen er 15 fods jolle og ligger for svaj bag det gamle ishus på Reersø havn. Alt udstyr befinder sig i klubhuset i Høng, hvorfra det kan afhentes inden afgang. Fiskeriet foregår primært imellem Reersø og Musholm, der kan fanges diverse fladfisk, hornfisk og makrel om sommeren.