Sportsfiskeri på Tissø


HUSK!! At sætte dig ind i sejlads og regler på søen inden dit fiskeri påbegyndes. Meld alle eventuelle skader på bådene til Per Andersen. 

Desuden skal alle fangster og ”nulture” indmeldes til Per Andersen efter endt tur/fiskeri. Du kan herunder se hvilke spørgsmål du bør kunne svare på i forbindelse med indrapportering.
Det er vigtig viden for foreningen for fremadrettet at kunne danne sig et overblik over de forskellige fiskebestande på søen, på forhånd tak.

OBS!!  Manglende indrapportering kan medføre sanktioner i forhold til videre bookning af både på Tissø.